home

De Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie stimuleert de individuele initiatiefkracht waaruit de antroposofische zorg binnen en buiten Nederland is voortgekomen. Ze wil zich actief inzetten voor initiatieven die het leven, de zorg voor en de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking op een menselijke maat willen inrichten en waarin de religieus-spirituele visie herkenbaar is.

Het gaat om situaties die ook voor medewerkers ontwikkelingsmogelijkheden bieden in verbondenheid met de gehandicapte mens. Zij worden daarbij geholpen door de vragen van ouders en verwanten in hun behoefte aan ondersteuning.
Duurzaamheid, menswaardigheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn hierin belangrijke thema’s die bijdragen aan kwalitatief goede zorg. Antroposofische zorg kan hierin een essentiële rol vervullen. Hiervoor is onderzoek en scholing nodig alsook pioniers die de moed hebben nieuwe vormen van zorg aan te gaan.

De Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie ziet dat door het ondersteunen van opleidingen, onderzoek, publicaties, symposia en werkbijeenkomsten een eigentijdse ontwikkeling van heilpedagogie en sociaaltherapie gediend is. Het leereffect hiervan moet ervaarbaar en enthousiasmerend zijn. Hierbij wil zij haar netwerk, waar ouderorganisaties, instellingen en andere fondsen deel van uitmaken, actief inzetten en door samenwerking de krachten bundelen.