Werkwijze

“Harten verwarmen om het goede te doen”

De Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie (SBH) stimuleert innovatieve projecten waarmee de antroposofische zorg in Nederland ontwikkelt en verbetert. Dat doen wij door het ondersteunen van initiatieven, die aantoonbaar bijdragen aan een zingevend leven en kwalitatieve zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.

Sociale inclusie, participatie, persoonsgericht, duurzaamheid, menswaardigheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn thema’s waar wij enthousiast van worden. Onze voorkeur gaat uit naar de initiatiefkracht van (jonge) mensen, die hun ideaal met realiteitszin weten te combineren vanuit een ondernemende houding.

Het bestuur van de SBH vergadert vier keer per jaar op een locatie, waar een nieuw intitiatief onze financiƫle en reflecterende steun nodig heeft. Voorafgaand aan de vergadering laten wij ons informeren door de initiatiefnemers zelf met een presentatie en/of rondleiding. We willen de mensen spreken die het doen, dus de mensen die met hoofd, hart en handen in de praktijk staan. Wij laten ons graag uitnodigen op locatie door middel van een aanvraag.