Aanvraag formulier Benoe

Aanvragende instelling/initiatief/persoon               :

Postadres: Wester Es 9  8426 BJ Appelscha – Nederland

Telefoon: +31 (0) 610044672 e-mail: info@heilpedagogie.nl

IBAN: NL16 RABO 0312 2220 09 BIC/ SWIFT code: RABO2U K.v.K. 41185122

AANVRAAGFORMULIER  Stichting  BENOE

Naam en functie aanvrager                            :

Adres, postcode, woonplaats                          :

Telefoon                                                         :

E-mail                                                             :

Totaal benodigde subsidie                             :

Aan Benoe gevraagde subsidie                      :

Gewenste vorm                                              : lening     /     schenking     /     anders, nl.:

Rekeningnummer                                           :

Ten name van                                                 :

Eerder van Benoe of SBH of                            :

EMC-subsidie ontvangen?

Zo ja, wanneer?                                             

Zijn er andere fondsen aangeschreven?         :

Zo ja, welke en voor welk bedrag?                 :

(eventueel op bijlage vermelden)

Start project                                                   :

Datum waarop project is gerealiseerd            :

Datum waarop subsidie uiterlijk                     :

beschikbaar moet zijn                                   

Korte beschrijving doel waarvoor                   :

subsidie bestemd is

(deze tekst wordt na evt goedkeuring

gebruikt voor bekendmaking op

de website van Benoe)                                  

Datum                                                            :

Handtekening aanvrager                                :

Dit formulier plus bijlagen retourneren naar info@heilpedagogie.nl

Formulier downloaden: https://bit.ly/3ihYxVb