Criteria

Op de eerste plaats moet uw project aansluiten op de missie van de SBH. Daarnaast stellen we de volgende criteria aan de projecten en initiatieven die wij steunen:

  • De SBH ondersteunt opleidingen, onderzoek, publicaties, symposia en werkbijeenkomsten die ten goede komen aan een eigentijdse ontwikkeling van heilpedagogie en sociaaltherapie. Het leereffect hiervan moet ervaarbaar en enthousiasmerend zijn.
  • Ondersteuning aan projecten en initiatieven is eenmalig of tijdelijk; het project moet daarna aantoonbaar op eigen kracht kunnen doorgaan.
  • SBH vindt het belangrijk dat de geldmiddelen die zij inzet volledig ten goede komen aan het doel waarvoor zij beschikbaar worden gesteld. Met oog hierop wordt contact gelegd en onderhouden met de initiatiefnemers en is een periodieke en/of eindverantwoording voor de verstrekte ondersteuning vereist.
  • SBH voelt zich medeverantwoordelijk voor antroposofische projecten die indirect een positieve werking hebben op de heilpedagogie en sociaaltherapie. Hiertoe behoren o.a. opleidings- en onderzoeksprojecten, die de maatschappelijke waardering voor antroposofische activiteiten genereren.
  • SBH ondersteunt geen exploitatie, projecten die al afgesloten zijn, gebouwen, vakantiekampen, patiëntenverenigingen, verzoeken om individuele noodhulp, sociaal maatschappelijke projecten zonder antroposofische achtergrond.