organisatie

De naam:
Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie

Fiscaal nummer:
0099.62.700

Contactgegevens:
Postbus 560
3700 AN Zeist
Nederland

Telefoonnummer:
0031 6 1270 5886
E-mail adres:
info@heilpedagogie.nl

Bestuurssamenstelling:

  • Voorzitter: de heer J. Benjamin
  • Secretaris: de heer B.H.H. Heldt
  • Penningmeester: de heer G. Kunnen
  • Bestuurslid: mevr. A. van Zon

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen uitsluitend een onkostenvergoeding voor gemaakte en gedeclareerde kosten. Er is geen sprake van vacatiegelden of andere honorering.

Doelstelling:
Het ondersteunen van bestaande activiteiten en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de heilpedagogie en sociaaltherapie op grondslag van de medisch-pedagogische beginselen van Rudolf Steiner, zowel nationaal als internationaal en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.